Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam

Opvrolijken fietsroute Nieuwe Hemweg2

Het beschilderen van het kleine bedieningshuis van NUON Vattenfall aan Nieuwe Hemweg, havengebied Amsterdam.

In opdracht van Het Havenbedrijf Amsterdam, gerealiseerd in samenwerking met o.a. BRIGHT UP en ProNed.

De snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaanstad via de Nieuwe Hemweg is groen maar ook heel langgerekt en daardoor saai. LEONE is gevraagd om de visie, gemaakt door BRIGHT UP, uit te voeren, ter veraangenaming van deze route. Met name om deze voor fietsers aantrekkelijker te maken. Eén van de voorstellen van BRIGHT UP was het beschilderen van het kleine bedieningshuis aan de Nieuwe Hemweg met eenden. De vader en moeder eend met jonge eendjes tonen het kwetsbare leven in de haven, dat er ook is, als tegenhanger van het rauwe industustriegebied. 

Uitvoering:
Concept, ontwerp en projectmanagement: BRIGHT UP.
Visuals: Saske van der Eerden.
Technische tekeningen: ArchitecturePlus.
Voor- en nazorg: Proned.
Beschildering: uitvoerend kunstschilder Leone Schröder.

Opdrachtgever:
Havenbedrijf Amsterdam

Realisatie:
Oplevering september 2019.


Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 VOOR beschildering Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg Amsterdam Bedieningshuis2 VOOR beschildering Bedieningshuis2 Nieuwe Hemweg NA beschildering


« Vorige | Terug | Volgende »

Ander werk uit deze categorie

Onderdoorgang Dolingadreef Amsterdamonderdoorgang A10 en Gooiseweg Amsterdam2 TransformatorhuisjesBedieningshuis Nieuwe HemwegFietstunnels in Amsterdam Westelijk HavengebiedWaterputten Diemerpark AmsterdamElectriciteitshuisje Amsterdam

Zoals in het verleden vaak toegepast, leent de muurschildering / trompe l'oeil zich buitengewoon goed voor de openbare ruimte. Leone is enige malen gevraagd mee te werken aan bijzondere projecten om de openbare ruimte veiliger, aantrekkelijker en aangenamer te maken.